เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.62  ที่พุทธอุทยานเขาคอก หมู่ที่ 11 บ้านโคกพลวง ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายกฤษฏา  แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน นักเรียน ลูกหลานสหกรณ์ ได้ร่วมกันหวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

                   พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พระสงฆ์ นักเรียน และประชาชนกว่า 500 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วย ประดู่ ต้นสัก ต้นมะค่า ต้นพะยูง ต้นตะเคียนทอง และไผ่ป่าจำนวน 1,000 ต้น ลงในพื้นที่ป่าชุมชนของพุทธอุทยานเขาคอก และยังร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาชนิดต่างๆอีกจำนวน 40,000 ตัว ลงในลำธารของอุทยานเขาคอก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่า และเพิ่มแหล่งทรัพยากรอาหารให้กับชุมชน ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของผืนป่าพุทธอุทยานเขาคอก ซึ่งมีพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

                นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่าโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการน้อมนำ พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ให้พสกนิกรชาวไทย ได้รับทราบและถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของขวนการสหกรณ์ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ และยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน นักเรียนลูกหลานสหกรณ์ ที่อาศัยและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชุน ได้ร่วมกันหวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน