บุรีรัมย์จัดบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อนำโลหิตที่ได้จากการบริจาค นำไปไว้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยต่อไป       

            บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.62 ที่หอประชุมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ นายกฤษฏา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน นักศึกษาในเขต อำเภอหนองกี่ มากกว่า 1,000 คนเดินทางมาขอรับบริการ และร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

โดยโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้ จะถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่ คลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อนำไปไว้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด และผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ หรือตลอดจนโรคที่เกี่ยวกับโลหิตต่อไป

นอกจากนี้จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่ สาธารณสุขอำเภอหนองกี่ และโรงพยาบาลหนองกี่ ยังได้ให้บริการด้านการแพทย์ทั่วไป บริการด้านทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา และบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ รวมถึงตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมด้วย

              รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และจะร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ทำความดี รู้รักสามัคคีและมีสติในการกระทำเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อตัวของผู้บริจาคเองอีกด้วย เพราะทำให้รู้สึกดี ได้มีความรู้สึกว่าเป็นผู้ให้ ได้ทำทาน รู้สึกสุขใจเพราะได้ช่วยชีวิตผู้อื่น เรียกได้ว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่ง ในการต่อชีวิตที่ส่งผลให้ใครหลายๆ คน มีชีวิตรอดปลอดภัยต่อไป

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน