ลุงวัย 57 ปีโชว์เก๋าผ่านฉลุย เทสร่างกายสอบเป็นสมาชิก อส.

ฮือฮา! ลุงวัย 57 ปีอดีตนายก อบต.ฯ กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวัย 52 ปี สมัครสอบเป็นอาสารักษาดินแดน เพื่อประจำการกองร้อย อส.จ.บุรีรัมย์ รอบแรกสอบภาคพลศึกษาผ่านฉลุย เข้าสอบข้อเขียนต่อ เผยอยากทำงานช่วยเหลือสังคม 

              บุรีรัมย์ไทม์ / ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ (ร้อย อส.จ.บุรีรัมย์) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หรือการสอบภาคพลศึกษา ของบุคคลพลเรือนชายทั่วไป ที่สมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดน หรือ อส. ในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีชายไทยอายุระหว่าง 19-57 ปี จำนวน 213 คน สนใจสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้               ซึ่งในรอบแรกนี้เป็นการทดสอบสมรรถภาพความพร้อมของร่างกาย ในท่าดันพื้น ท่าซิทอัพ และวิ่งอีก 2 กิโลเมตร ก่อนจะทำการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป เพื่อคัดเลือกบุคคลมาบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนใน จ.บุรีรัมย์          ทั้งนี้การทดสอบในรอบแรก ซึ่งเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจากผู้สมัคร 213 คน มีผู้ผ่านการทดสอบเพียง 120 คนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 19-45 ปี แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาจากสมาชิก อส.ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทดสอบ รวมถึงบรรดาญาติของผู้ที่มาสมัครสอบ คือชายไทย 2 คน ที่มีอายุมากถึง 52 ปี กับ 57 ปี ที่มาสมัครสอบและผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในรอบแรกนี้ด้วย คือ นายวีรวัฒน์ กุมรัมย์ อายุ 52 ปี เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ กับนายนพกรณ์ จริดรัมย์ อายุ 57 ปี จาก ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์                นายนพกรณ์ บอกว่าปัจจุบันตนประกอบอาชีพทำนา แต่ก่อนหน้านี้ตนเคยเป็นสมาชิก อบต. ,นายก อบต.กันทรารมย์ ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเลิกเล่นการเมืองท้องถิ่นแล้ว ตนยังเป็นอาสาสมัครของกรมคุมประพฤติ และ อส.สำรองด้วย ส่วนสาเหตุที่ตนมาสมัครเป็นสมาชิก อส.ในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าตนจะอายุมากถึง 57 ปีแล้วก็ตาม ซึ่งถือเป็นอายุที่มากและอยู่ในวัยใกล้ปลดเกษียณ แต่ตนยังมีไฟอยู่ และมีความพร้อมเต็มที่อยากจะทำงานช่วยเหลือสังคม จึงมาสมัครเป็นสมาชิก อส.ในครั้งนี้ เพื่อต้องการทำงานช่วยเหลือทางราชการ            นายนพกรณ์ บอกด้วยว่าการสมัครเข้ารับทำงานต่างๆทั้งเอกชนและราชการ ส่วนใหญ่จะเปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 30 หรือ 35 ปี แต่สมาชิก อส.เปิดรับบุคคลตั้งแต่อายุระหว่าง 17-60 ปี เมื่อทางราชการเปิดโอกาสให้แล้ว ประกอบกับที่ตนยังมีความพร้อมในการทำงาน จึงมาลองสมัครดังกล่าว ซึ่งการทดสอบในรอบแรกตนผ่านการทดสอบภาคพลศึกษา และได้ผ่านเข้าทำการสอบข้อเขียนกับสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป ซึ่งตนรู้สึกดีใจมาก อีกอย่างตนอยากจะทำให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังได้ดูว่า การทำงานในอาชีพใดก็ตาม อายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น อยู่ที่ตัวของเราเองว่าพร้อมทำงานไหม สภาพร่างกายและจิตใจพร้อมหรือไม่              ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จ.บุรีรัมย์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายทั่วไป อายุระหว่าง 17-60 ปี สมัครเข้ารับการบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.ในส่วนของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ บรรจุครั้งแรกจำนวน 18 อัตรา และจะทำการขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่กำหนดไว้คือ 60% โดยมีผู้สนใจสมัครทั้งสิ้น 213 คน ซึ่งได้ทำการทดสอบภาคพลศึกษาก่อน คือการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในท่าดันพื้น ซิทอัพ และวิ่งอีก 2 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งตามช่วงเกณฑ์อายุของผู้สมัคร โดยในรอบแรกมีผู้ผ่านการทดสอบเพียง 120 คนเท่านั้น ที่จะได้ทำการทดสอบในรอบข้อเขียน และรอบสอบสัมภาษณ์ตามลำดับต่อไป              รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่าการสมัครสอบเข้าเป็นสมาชิก อส.ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เพราะตำแหน่ง อส. เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติ มั่นคง มีเงินเดือน และมีสวัสดิการไม่ต่างจากข้าราชการทั่วไป ซึ่งทางจังหวัดฯได้ดำเนินการจัดการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสุจริตโปร่งใส พร้อมทำการตรวจปัสสาวะผู้ที่ผ่านการทดสอบในรอบแรกทุกนาย เพื่อหาสารเสพติดในร่างกายด้วย เพื่อที่คัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิก อส. เข้ามาเป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสมาชิก อส.ถือเป็นกองกำลังกึ่งทหาร ทำหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ และการคมนาคม และเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่ง ที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้ เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม            อย่างไรก็ตาม จ.บุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั้ง 23 อำเภอ รวมถึงทางเวปไซด์และเพจเฟสบุ๊คของ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์.

Cr..ธนภัทร เฉยกลาง / รายงาน