บุรีรัมย์ติวเข้ม จนท.ปราบยาเสพติด-ขยายผลยึดทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพในมาตรการเชิงรุก

ศอ.ปส.จ.บุรีรัมย์ จับมือ ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ ติวเข้มตำรวจและฝ่ายปกครอง ชุดจับกุมและขยายผลยึดทรัพย์คดียาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพในมาตรการเชิงรุก

               บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 ที่หอประชุมชัยจินดา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ รับผิดชอบงานด้านการปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดีข้อหาสมคบและสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.)จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ (ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์) และชุดปฎิบัติการปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์(ชป.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์) จัดขึ้น              เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความรู้ การเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติด และดำเนินการด้านทรัพย์สินในคดียาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ จากทั้ง 34 สถานี ,ตชด.215, ตชด.216, และปลัดอำเภอหรือเจ้าพนักงานปกครองจากทั้ง 23 อำเภอ รวมกว่า 100 นายเข้าร่วม               พ.ต.อ.ชาญชัย ระบุว่าคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ปัจจุบันมีทั้งกลุ่มผู้ค้า ผู้สมคบ และผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งมีการดำเนินงานเป็นเครือข่าย ขบวนการ หรือองค์กรอาชญากรรม ที่มีความสลับซับซ้อน ในข้อเท็จจริงของ พยานหลักฐาน และแหล่งที่มาของข้อมูลการสืบสวนสอบสวน ประกอบข้อมูลที่หลากหลาย การใช้มาตรการริบทรัพย์สินที่ใช้ หรือได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์สิน ถือเป็นมาตรการสำคัญ             พ.ต.อ.ชาญชัย ระบุด้วยว่าดังนั้นเพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการตัดทอนกำลังการผลิต การค้าให้ลดน้อยลง จึงได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ชุดขยายผล และตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ซึ่งถือเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ในการการสืบสวนสอบสวนขยายผลการจับกุมขณะจับกุม และภายหลังจับกุม เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติดได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการทำลายเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติด หรือใช้มาตรการทางทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการด้านทรัพย์สินในคดียาเสพติดให้มากที่สุด

Cr..วัชรพงศ์ เถระวัน / รายงาน