ปศุสัตว์บุรีรัมย์ ติวเข้มควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ ติวเข้มเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เกษตรผู้เลี้ยงสุกร และโรงฆ่าสัตว์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรู้เท่าทันในการควบคุม ป้องกันไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มพื้นที่แนวชายแดนรอยต่อประเทศเพื่อนบ้าน 

             บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 ที่ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการฟาร์ม และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์            เพื่อตระหนักรู้และไม่ประมาท ในสถานการณ์ระบาดของโรค โดยงดเว้นการนำเศษอาหารที่มีส่วนประกอบของสุกรมาเลี้ยงสุกรในฟาร์ม เพื่อให้เกิดการจัดการฟาร์มที่ดี มีระบบป้องกันโรคก่อนเข้าฟาร์ม และพัฒนาฟาร์มให้มีการรับรองฟาร์มที่ดี เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ในการป้องกันโรคไม่ให้ระบาดเข้ามาในประเทศ และพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ อย่างเข้มงวด โดยมีผู้ประกอบการฟาร์มสุกรรายย่อย ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากทุกอำเภอเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน            นายอิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่าจากรายงานพบการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในประเทศจีน เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมเฝ้าระวัง ทางกรมปศุสัตว์จึงได้มีมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวัง ในแถบจังหวัดแนวชายแดนรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง จ.บุรีรัมย์ มีรอยต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมีช่องทางเข้าออกที่บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์              จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรและปัจจัยต่างๆ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค โดยด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจตราเฝ้าระวังควบคุม ไม่ให้มีการนำผลิตภัณฑ์จากสุกร ทั้งสุกหรือดิบเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด ถึงแม้โรคดังกล่าวจะยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดในประเทศไทย             “ให้ความมั่นใจได้ว่าในประเทศไทย ยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเฝ้าระวังคุมเข้มอย่างเข้มงวด โดยโรคนี้จะไม่สามารถระบาดจากสัตว์สู่คนได้ และจะเกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น หากเกิดแล้วสุกรจะมีอัตราป่วยตายสูง และเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนควบคุมป้องกันโรค เนื่องจากเป็นโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยพบมีการแพร่ระบาดในทวีปแอฟริกา และล่าสุดพบระบาดในประเทศเพื่อนบ้านของเรา”ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวและว่า            ทั้งนี้สำหรับ จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรจำนวน 5,200 ราย เป็นสุกรที่เลี้ยงในระบบฟาร์มประมาณ 2-3 แสนตัว และสุกรที่เลี้ยงรายย่อยอีกกว่า 50,000 ตัว.

Cr..วิทูร คงเสนา / รายงาน