ตำรวจบุรีรัมย์เอาจริงปราบเด็กแว้นลุยจับแล้วแล้ว500รายยึดมอไซด์กว่า 100คัน

ตำรวจบุรีรัมย์ เปิดปฏิบัติการกำราบเด็กแว้น จับผู้กระทำความผิดแล้วร่วม 500 ราย ยึดรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง กว่า 100 คัน ขู่ผู้ปกครองปล่อยลูกหลานมาแข่งซิ่ง ต้องมีส่วนรับผิดด้วย ติดคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

               บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 ก.ค.62 ที่หอประชุมชัยจินดา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ ,พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ ,พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.อ.เสน่ห์ ไกรจันทร์ รองเสนาธิการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ แถลงข่าวผลการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด 481 ราย เป็นผู้ใหญ่ 430 ราย เด็กและเยาวชน 45 ราย และร้านรับแต่งรถอีก 6 ราย ตรวจยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ 156 คัน และรถยนต์ 8 คัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย             พล.ต.ต.วีรพล เปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายกวาดล้างป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนทั่วไป และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กวดขันให้ตำรวจทั้ง 34 สถานีในสังกัด เข้มงวดกวดขัน ประกอบด้วย การกระทำความผิดในข้อหา ขับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น, ขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียวอันอาจอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน, จัด สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทาง โดยไม่ได้รับอนุญาต, ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร , เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น , ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต , ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน, ใช้รถยังมิได้จดทะเบียน และยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตนหรือรถที่ตนเป็นคนขับ             นอกจากนี้ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง 3 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง การรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนัดแข่งรถในทาง รวมถึงการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน บิดา มารดา ให้ทราบถึงมาตรการและบทลงโทษ ตลอดทั้งให้คำแนะนำตักเตือน , มาตรการปราบปราม มีการวางแผนบูรณาการใช้กำลัง การรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวน นำไปสู่ขั้นตอนการจับกุม ส่งฟ้องต่อศาล มีการตรวจสอบประวัติ หากพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำ พนักงานสอบสวนจะบวกโทษ หรือเพิ่มโทษ แล้วแต่กรณี และมาตรการสอบสวนขยายผล กรณีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้แจ้ง บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาทำทัณฑ์บน หากกระทำผิดซ้ำ จะนำไปสู่การดำเนินคดี บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง รวมถึง การสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีผู้ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถ รวมถึงสนับสนุน ชักชวน จัดให้มี จัดหา เป็นธุระ มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปสู่การแข่งรถ            พล.ต.ต.วีรพล เปิดเผยด้วยว่าส่วนกรณีที่ภาคเอกชน ได้จัดให้มีการประลองความเร็วขึ้นนั้น เป็นการจัดอยู่ในสนามที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ตามกฎกติกาที่ได้กำหนดไว้ ให้สามารถประลองความเร็วกันได้อย่างเต็มที่เฉพาะในสนามพื้นที่ ๆจัดไว้ให้เท่านั้น หากพบว่ามีการออกมาแข่งซิ่งกันตามถนนหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการจับกุมตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น ในส่วนของผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กหรือเยาวชน ออกมากระทำความผิด ต้องมีส่วนรับผิดในข้อหา บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนับสนุนปล่อยปละละเลยให้เด็กหรือเยาวชน รวมกลุ่มหรือมั่วสุมให้แข่งรถในทาง ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อ 2 อัตราโทษ คือ ตักเตือนทำทัณฑ์บน หรือให้วางเงินประกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดอีก และหากเด็กหรือเยาวชนกระทำผิดซ้ำอีก บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ต้องระวางจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท และริบเงินประกัน

Cr..สยาม ชุมสิงห์ / รายงาน