“หมอสนธยา”ร่วมกับแพทย์ พยาบาล จิตอาสา เปิดคลินิกรักษาฟรีถวาย “สมเด็จย่า” เป็นปีที่24

“นพ.สนธยา-หมอใจบุญ” ยังเดินหน้าเปิดคลินิกตรวจรักษาโรคฟรี แก่ประชาชน ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ต่อเนื่องปีที่ 24 เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จย่า” มีคณะแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ร่วมบริการตรวจรักษา จัดโรงทานผู้มาใช้ิบริการคับคั่ง               บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่คลินิก “สนธยาการแพทย์” ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนนิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ของ นพ.สนธยา วัฒนโกศล อดีตแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่รู้จักกันในนาม “หมอใจบุญ” ได้ร่วมกับคณะแพทย์ และพยาบาลจากทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และประชาชนจิตอาสา เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี ทุกวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” เพื่อร่วมกันทำความดี เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย               และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์                โดยปีนี้ได้เปิดบริการตรวจรักษาฟรีต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ครั้งที่ 30 แล้ว ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา และผู้ยากไร้มาเข้าคิว เพื่อรอรับการตรวจรักษาโรคกันเป็นจำนวนมาก ส่วนมากเป็นชาวบ้าน เกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีอาการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานหนัก      

                  นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธา จาก จ.สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, กรุงเทพฯ, นครราชสีมา และห้างร้านต่างๆ ใน จ.บุรีรัมย์ รวมถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ อาทิ เยอรมัน, นอร์เวย์ และออสเตรเลีย มาร่วมเปิดโรงทานกว่า 40 โรงทาน โดยนำอาหารคาว หวาน น้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่มารับบริการตรวจรักษาโรคฟรีในครั้งนี้ด้วย รวมถึงยังให้บริการตัดผมชาย-หญิงฟรี และบริการนวดแผนโบราณ เพ้นท์เล็บฟรีอีกด้วย                  สำหรับ นพ.สนธยา วัฒนโกศล เป็นอดีตเป็นแพทย์ประจำอยู่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ ได้ลาออกมาเปิดคลินิกนานกว่า 10 ปีแล้วหลังจากที่สมเด็จย่าสวรรคต เมื่อปี 2539 และได้เปิดให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย และมีฐานะยากจน ติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือทุกวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า และวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยใช้งบประมาณส่วนตัวและเพื่อนแพทย์-พยาบาล รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนในการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์                นพ.สนธยา เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่ 24 แล้ว ถือเป็นครั้งที่ 30 ที่ได้เปิดให้บริการตรวจรักษาฟรี มาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงขณะนี้ มีประชาชน ผู้ยากไร้มารับบริการตรวจรักษาแล้ว 22,565 คน ทั้งยังได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนไปตลอดเป็นประจำทุกปีจนกว่าจะหมดลมหายใจ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า และ รัชกาลที่ ๙ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย โดยหวังว่าการทำความดีในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้คนไทยทั้งประเทศได้หันมาร่วมกันทำความดี เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์

Cr..ธนภัทร ไชยศรีรัมย์ /รายงาน