“ธีรวัฒน์”-เนวิน”ถกวางกรอบแก้ภัยแล้ง-แบ่งงานเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อน

“ผู้ว่าฯบุรีรัมย์-เนวิน” หารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้ง มอบท้องถิ่นใช้เงิน อบจ.ฯ ช่วยเหลือเยียวยาพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน          บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 2 สนามช้างอารีน่า ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม คณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อระดมความคิดเห็น ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง และพื้นที่ให้บริการใกล้เคียง หลังประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง จนทำให้แหล่งน้ำดิบ คืออ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาบริการประชาชน ปริมาณน้ำแห้งขอดลง จนคาดว่าจะมีไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาบริการได้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้           ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร และมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ จัดทำโครงการระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนย้าย (Mobile Plant) เพื่อผลิตและจ่ายน้ำประปาในพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วย            นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณการผันน้ำลำปะเทีย – อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด โดยบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ รวมทั้งให้สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บูรณาการกับกรมเจ้าท่า ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณคลองละลม ส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เตรียมความพร้อม และจัดทำแผนการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยไว้เป็นการล่วงหน้า ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งยังมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างการรับรู้กับประชาชนถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขการขาดแคลนน้ำดิบ สำหรับการผลิตน้ำประปาของภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าใจง่าย พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ รณรงค์ให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่า

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วน เป็นไปตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน