ทม.บุรีรัมย์ลุยรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หลังพบป่วยแล้วกว่า 900 ราย ตาย 1

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จับมือหน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษา และชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังมีรายงานทั้ง จ.บุรีรัมย์ พบผู้ป่วยแล้ว 942 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทั้งมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ขณะในเขตเมืองบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นกลุ่มนักเรียน                  บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 20 ก.ค.62 ผู้สื่อข่างรายงานว่า ที่โดมอเนกประสงค์ สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเติมเขต กีรติมาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุเทพ พันธุระ ผู้ช่วยสาธารสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เปิดโครงการรวมพลังรณรงค์กำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปี 2562               โดยได้ระดมความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รวมกว่า 1,000 คน ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาแพร่ระบาดสู่คน พร้อมทำการทรายอะเบทลงตามภาชนะกักเก็บน้ำ หรือแหล่งที่มีน้ำขัง รวมทั้งฉีดพ่นหมอกควัน ตามสถานที่ราชการ และบ้านเรือนราษฎรทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แบบปูพรมพร้อมกันในวันเดียว                 ทั้งนี้หลังมีรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.62-มิ.ย.62  พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เข้ามารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจังหวัดแล้ว จำนวน 942 ราย ในจำนวนนี้พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 1 ราย อยู่ที่ อ.ละหานทราย ส่วนอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อ.เมืองบุรีรัมย์, หนองกี่, ละหานทราย, ประโคนชัย และ อ.บ้านกรวด ตามลำดับ พบผู้ป่วยมากที่สุดในเดือน มี.ค. โดยมีมากถึง 136 ราย            รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ระบุว่าการออกรณรงค์หยอดทรายอะเบท เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่อยู่ในบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน รวมทั้งฉีดพ่นหมอกควัน ตามบ้านเรือน สถานที่ราชการ เพื่อกำจัดยุงลายด้วยเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนจะมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเอื้อต่อการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายได้ง่าย และในช่วงหน้าฝนทุกปีมักจะพบมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เข้ามารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก                   รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ระบุว่าสำหรับในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พบมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 18 คน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียนอายุระหว่าง 10-14 ปี รองลงมาอายุระหว่าง 5-9 ปี และหากเปรียบสถิติผู้ป่วยพบว่า ปีนี้มีผู้ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมา เกือบ 3 เท่า ทั้งมีแนวโน้มผู้ป่วยจะเพิ่มสูงขึ้น จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน หากพบสมาชิกในครัวเรือน มีอาการป่วยต้องสงสัย เช่น มีอาการไข้สูง ปวดตามข้อ ไอ มีน้ำมูก หน้าแดง และหนาวสั่น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทันที ล่าช้าหรือไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้.

Cr..พงศ์อมร ภัคนันท์เวทย์ / รายงาน