ปกครองบุรีรัมย์ติวเข้มปลัดอำเภอ เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

บุรีรัมย์ จัดติวเข้มเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ แก่ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง 23 อำเภอ เพื่อใช้สื่อสารอำนวยความสะดวก รองรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

            บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 ที่โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA’s Master Plan On ASEAN Community) ซึ่งปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ และทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารติดต่อราชการ การแนะนำแหล่งท่องเที่ยว            รวมทั้งให้บริการอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆแก่ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายการขับเคลื่อนแผนแม่บทของ กรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน โดยมีปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง และพนักงานราชการจากทั้ง 23 อำเภอกว่า 200 คนเข้าร่วม             ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้เน้นการพัฒนาทักษะ ทั้งการฟัง และการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารย์จากสำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้                นายนฤชา กล่าวว่า จ.บุรีรัมย์ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานระดับโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และนักกีฬาจากต่างประเทศ ที่เดินทางมาร่วมแข่งขันและชมกีฬา เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ หรืองานเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆของ จ.บุรีรัมย์            จึงได้จัดอบรมเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามหลักสากลมากยิ่งขึ้น

Cr..ธนภัทร เฉยกลาง / รายงาน