ซี.พี.มอบระบบป้องกันโรคในฟาร์มสุกรให้นักศึกษาเกษตรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบป้องกันโรคในฟาร์มสุกร มาตรฐานฟาร์มปิด ให้ไร่ฝึกนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบของฟาร์มสาธิต สำหรับศึกษาเรียนรู้                     บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรับ-ส่งมอบระบบป้องกันโรคฟาร์มสุกรมาตรฐานฟาร์มปิด ให้แก่ไร่ฝึกนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในโครงการความร่วมมือด้านป้องกันโรคในฟาร์มสุกร เพื่อใช้เป็นต้นแบบของฟาร์มสาธิต ไร่ฝึกนักศึกษาที่มีระบบป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาโรคระบาดในการเลี้ยงสุกร              เช่น โรคอหิวาต์สุกร โรคปากเท้าเปื่อย โรคแท้งติดต่อ โรคพีอาร์อาร์เอส และโรคลำไส้อักเสพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อกำหรขายทุนของเกษตรกร โดยมีนายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด มหาชน เป็นผู้ส่งมอบ และมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้ฝึกสอน หัวหน้าส่วนราชการ และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก                 นายกฤษฎา กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด มหาชน ที่ส่งมอบโครงการดีๆ เช่นนี้ให้เป็นต้นแบบของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ไร่ฝึกนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ แห่งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรก และเป็นต้นแบบเป็นแห่งแรกในการป้องกันและควบคุมโรคในสุกรที่ได้มาตรฐาน            เพื่อให้เกิดการจัดการฟาร์มให้มีสุขาภิบาลที่ดี จะทำให้สุกรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เกิดโรค มีผลผลิตให้จำหน่ายได้ราคาดี ซึ่งนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการฝึกปฏิบัติก็จะได้เรียนรู้วินัยการปฏิบัติตัว ในการป้องกันโรคระบาดในสุกรทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบเดียวกันกับระบบฟาร์มปิดขนาดใหญ่

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน