โปลิศบุรีรัมย์สร้างอาสาสมัครเจ้าบ้านที่ดีรับนักท่องเที่ยวชมแข่งขันโมโตจีพี

ตำรวจบุรีรัมย์ ดึงประชาชนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็นแนวร่วมอาสาสมัครสร้างความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชมแข่งโมโตจีพี

            บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 ที่ห้องประชุมนาโพธิ์ โรงแรมเทพนคร ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและกีฬารุ่นที่ 1 เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่สร้างความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) โดยมีอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และประชาชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จำนวน 100 คนเข้าร่วม           ทั้งนี้เป็นการอบรมบรรยายให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ และการจัดให้มีการลงพื้นที่ปฎิบัติจริง ยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ด้วย             รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ กล่าวว่าเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งดูแลความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว จึงมีแนวคิดเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากร ภาคการบริการ และการท่องเที่ยวให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจอันดีในด้านวัฒนธรรม ประเพณี การดำเนินชีวิตของชุมชนท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด การมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

“จ.บุรีรัมย์ ในช่วงปลายปีนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงนักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติ จากหลายประเทศเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อมา ชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจ เกิดความพึงพอใจ และมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ในระหว่างการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จึงได้จัดเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องดังกล่าว”พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว.

Cr..สยาม ชุมสิงห์ / รายงาน