“จีรศักดิ์”ลุยติดตามผลการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุดพิทักษ์บุรีรัมย์

คณะอนุกรรมการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุดพิทักษ์บุรีรัมย์ และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในระดับนโยบายและหน่วยปฏิบัติ

                 บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 26 ก.ค.62 ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ,พลตรี วิริยะ ศรีบัวชุม รองผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการที่ 2 กอ.รมน., และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์            พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการบูรณาการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดำเนินงานโดดเด่นที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ของชุดพิทักษ์บุรีรัมย์ การดำเนินงานแก้ปัญหายาเสพติดตามศาสตร์พระราชานำความรู้ไปขยายผลพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ตามโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ของบ้านหินลาด ม.9 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์            เพื่อให้คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทราบ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปสนับสนุน การทำงาน การสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยนโยบายและหน่วยปฏิบัติ รับฟังจากพื้นที่เพื่อนำสู่การรับทราบแนวทางการปรับระบบงานบริหารจัดการ ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดบุรีรัมย์             จากนั้นในช่วงบ่าย(ของวันเดียวกัน) นายจีระศักดิ์ และคณะอนุกรรมการฯได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการ นโยบาย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป             ซึ่งโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีผลการดำเนินการป้องกันไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม และยังได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ นอกจากนี้นายจีระศักดิ์ และคณะอนุกรรมการฯยังได้มอบเงินสนับสนุนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม และอุปกรณ์กีฬาอีกจำนวนหนึ่งด้วย.

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน