บุรีรัมย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 บุรีรัมย์จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562           บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 62 ที่บ้านไร่โคก ม. 9 ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562            เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น             โดยมีประมงจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ จำนวน 200,00 ตัว ลงในหนองไร่โคก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้านไร่โคกด้วย

พร้อมกันนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอีกด้วย.

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน