บุรีรัมย์จัดโครงการเติมกำลังใจให้คนเฝ้าป่าปีที่ 6 มอบสิ่งของเป็นกำลังให้ผู้พิทักษ์ผืนป่าดงใหญ่

ชมรมรักษ์นกบุรีรัมย์ ร่วมกับกลุ่มคนรักธรรมชาติ รวมตัวกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และทุนทรัพย์แทนน้ำใจ มอบเป็นของขวัญ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้พิทักษ์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ในโครงการเติมกำลังใจให้คนเฝ้าป่า ปีที่ 6            บุรีรัมย์ไทม์ / ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสาวศากุน ศิริพานิช เลขานุการชมรมรักษ์นกบุรีรัมย์ พร้อมสมาชิกชมรมรักษ์นกบุรีรัมย์ และกลุ่มคนรักธรรมชาติ กว่า 10 คน ได้จัดกิจกรรม “โครงการเติมกำลังใจให้คนเฝ้าป่าปีที่ 6” โดยการจัดหาทุนทรัพย์ และจัดหาจัดหาสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ซึ่งได้รับบริจาคจากหน่วยงาน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา นำมามอบเป็นของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรองรวมจำนวน 143 ชุด เพื่อใช้สำหรับเป็นเสบียงอาหาร และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ออกลาดตระเวนตรวจตรา ป้องกันกลุ่มบุคคล เข้ามาลักลอบล่าสัตว์หรือตัดไม้ทำลายป่า ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 2 ของไทยเมื่อปี 2548          โดยมีนายสมส่วน รักสัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เป็นผู้แทนในการรับมอบ พร้อมกับได้นำเสนอ เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีอยู่ในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมนำคณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ที่หน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้องรู และหน่วยพิทักษ์ป่าเขากระป็อด ที่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติในจังหวัดของตนเองด้วย           เลขานุการชมรมรักษ์นกบุรีรัมย์ กล่าวว่าโครงการเติมกำลังใจให้คนเฝ้าป่า นี้ทางชมรมรักษ์นกบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับกลุ่มคนรักธรรมชาติ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงให้เห็นว่ายังมีประชาชนและกลุ่มคนที่อยู่ไกลป่า ก็มีความห่วงใย และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าอันมีค่าของชาติ            ด้าน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เปิดเผยว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์  เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยพรรณไม้มีค่าและสัตว์ป่า เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อนุรักษ์ 5แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่          หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เปิดเผยต่อว่าเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง มีพื้นที่รวมกันมากกว่า 2 แสนไร่ แต่ด้วยอัตรากำลังบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาป่ามีไม่เพียงพอ ทำให้ยังมีปัญหาการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ และบุกรุกพื้นที่อยู่ เจ้าหน้าที่ต้องทำงานหนักบนข้อจำกัดหลายด้าน และต้องขอขอบคุณชมรมรักษ์นกบุรีรัมย์ กลุ่มคนรักธรรมชาติ และประชาชนที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ และมีความห่วงใยในผืนป่า และสนใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.

Cr..ศากุน ศิริพานิช  / รายงาน