OTOPบุรีรัมย์จัดบูธทดสอบระบบตลลาดต่อยอดโครงการรักษ์ถิ่น รักษ์ภูมิปัญญา รักษ์ทายาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือราชภัฏบุรีรัมย์ นำผู้ประกอบการOTOPประเภทผ้าทอ ออกบูธขายสินค้าที่ตลาดเซราะกราว หวังทดสอบระบบตลาด เพื่อสานต่อโครงการรักษ์ถิ่น รักษ์ภูมิปัญญา รักษ์ทายาท เพื่อยกระดับและสร้างรายได้เพิ่มให้ผู้ประกอบการ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่อุดหนุน

             บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 17 ส.ค.62 ที่บริเวณเวทีกลางแจ้งถนนคนเดิน ตลาดเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด “วิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่เชิงพาณิชย์”ภายใต้โครงการรักษ์ถิ่น รักษ์ภูมิปัญญา รักษ์ทายาท ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.62 ที่บริเวณตลาดคนเดินถนนเซราะกราว             ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ ให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้น และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้มีระดับสูงขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ทายาทผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ ได้มีการฝึกทักษะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จริงด้วยตนเอง เพื่อจะได้สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้           โดยมีรศ.มาลิณี  จุโฑปะมา รรท.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ส่วนราชการ และผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวบริเวณถนนคนเดินตลาดเซรากราว ให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคับคั่ง             ภายในงานได้มีการแสดงเดินแบบผ้าไหม และการแสดงนาฏศิลป์จาก นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการแสดงดนตรีสด จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอีก 33 บูธ         รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่าโครงการรักษ์ถิ่น รักษ์ภูมิปัญญา รักษ์ทายาท ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562 นี้เป็นความร่วมมือกันของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามรถระดับประเทศ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจ OTOP การพัฒนาและการผลิตสินค้า OTOP และการพัฒนากระบวนการผลิต การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น           “การสานต่อโครงการในปีนี้ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการว่า เราจะคัดเลือกชุมชน หรือตำบลใดในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ส่วนสาเหตุที่เลือก จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ก็มีความพร้อมเต็มที่ ทั้งบุคลากรและเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถทำงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามที่ตลาดต้องการ”รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าว.

Cr..ธีรยุทธ ชำนาญกอง / รายงาน