มรภ.บุรีรัมย์ ประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์              บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 7 ก.ย.62 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ กว่า 3,000 คน ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ต่อเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เนื่องในวัน “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชานุสรณ์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์อเนกอนันต์ต่อชาติบ้านเมือง ทำให้กรุงรัตนโกสินทร์เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน           โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดขบวนแห่เครื่องราชสักการะและขบวนเครื่องสูง ประกอบวงโยธวาทิต แห่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย ถวายมาลัยดาวเรือง และนำกล่าวคำอาเศียรวาทราชสดุดี จากนั้นประกอบพิธีถวายบังคม และรำเทิดพระเกียรติ “อาเศียรวาทสาธุการ”              สำหรับการจัดงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์” เป็นการถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ตามหลักฐานพระราชพงศาวดาร รัชการที่ 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ หน้า 352 บันทึกว่า หลังจากการฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ทรงพระประชวรด้วยพระโรคชรา พระอาการทรุดลงตามลำดับ จนกระทั่ง เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ รวมพระชนมายุได้ 73 พรรษา เสด็จอยู่ในราชสมบัติ 27 ปี

           พระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงจักรี ผู้ทรงรวบรวมผู้คนก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาจักรี และมีความเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี พ.ศ.2539 จ.บุรีรัมย์ ได้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์แบบนักรบตามขัตติยราชประเพณีโบราณ ประทับบนช้างศึก จากจดหมายเหตุประชุมพงศ์ศาวดาร ภาคที่ 7

Cr..สยาม ชุมสิงห์ / รายงาน