โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จัดกีฬาสีแข่งฟุตบอลนักเรียนสาวประเภท 2

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จัดแข่งฟุตบอลนักเรียนสาวประเภท 2 ในงานกีฬาสีโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถทางกีฬา หวังส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพดีด้วยการเล่นกีฬา      บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อเร็วๆนี้ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายอัครเดช  หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี “บ้านกรวดเกมส์”ปีที่ 47 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาส แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา และทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมีนักกีฬาตัวแทนนักเรียน ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโดยพร้อมเพรียงกัน       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เปิดเผยว่ากีฬาสีบ้านกรวดเกมส์ในปีนี้ มีทั้งกีฬาประเภทลู่และลาน โดยที่เป็นไฮไลท์สำหรับปีนี้ คือการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลของนักเรียน ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ (สาวประเภท2) ในประเภทกีฬาฟุตบอลนางฟ้า ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกเภททุกวัยได้แสดงออก ด้านความสามารถทางกีฬา มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก และได้จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยทีมที่ 1 เป็นทีมรวมนักกีฬาของคณะสี แดง แสด ฟ้า และทีมที่ 2 เป็นทีมรวมนักกีฬาของคณะสีม่วง น้ำเงิน ชมพู ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน สรุปผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมโดยทีมที่ 1 สีแดง แสด ฟ้า สามารถเอาชนะทีมที่ 2 สีม่วง น้ำเงิน ชมพู ไป 2 ประตูต่อ 1       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เปิดเผยด้วยว่า ทางโรงเรียนฯได้ตระหนักถึงคุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวขึ้น เพื่อมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนมีการคิดเป็น ทำเป็น วิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีนิสัยรักการออกกำลังกาย

Cr..ประกอบ จันทร์ประโคน / รายงาน