“อนุทิน”ชู“บุรีรัมย์โมเดล” ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนปลูก-ผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์แห่งแรกของประเทศ

“อนุทิน”นำคณะเยี่ยมชมวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ-ลาเพลินเพื่อชุมชน แหล่งปลูก-ผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ ส่งโรงพยาบาลคูเมือง ยกเป็นต้นแบบ “บุรีรัมย์โมเดล”ผลิตยาทั้งแพทย์แผนไทย และแผนปัจจุบัน กระจายสู่โรงพยาบาลในเขตนครชัยบุรินทร์        บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 16 ก.ย.62 ที่อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 และคณะเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมสู่ “บุรีรัมย์โมเดล” ในการปลูกและผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลคูเมือง “Khumuang Hospital Medical Cannabis”        นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่านโยบายที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งรัดดำเนินการเป็นอันดับแรกๆ คือการขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยให้บุรีรัมย์เป็นจังหวัดหลักร่วมกับวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ-ลาเพลินเพื่อชุมชน โดยรับเมล็ดพันธุ์กัญชาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และเก็บผลผลิตที่ได้ส่งให้กับโรงพยาบาลคูเมือง เพื่อนำไปผลิตเป็นยากัญชา ทั้งในรูปแบบยาแผนไทยและแผนปัจจุบัน กระจายสู่โรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพ “Khumuang Hospital Medical Cannabis” ซึ่งได้สร้างเป็นต้นแบบบุรีรัมย์โมเดล โดยการปลูกและผลิตยากัญชา เพื่อส่งต่อความรู้ด้านการปลูกสู่วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9        นายอนุทิน กล่าวต่อว่าวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ-ลาเพลินเพื่อชุมชน เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ระบบการปลูก ระบบการรักษาความปลอดภัย โดยได้เริ่มปลูกกัญชาล็อตแรกไปเมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 ในระบบปิดที่มีการควบคุมระบบความชื้น อุณหภูมิ การให้น้ำ และการควบคุมศัตรูพืช ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ เกิดจากร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มหาวิทยารังสิต โรงพยาบาลคูเมือง และวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ-ลาเพลินเพื่อชุมชน ที่จะร่วมกันปลูกและผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ให้เกิดเป็นรูปธรรม    นายอนุทิน กล่าวด้วยว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีนโยบายเรื่องการนำกัญชา มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และได้จัดงานพันธุ์บุรีรัมย์ไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชา เพื่อรักษาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีผู้จดแจ้งครอบครองกัญชาในระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย.62 มากที่สุดในประเทศ คือ 1,411 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.89 ของผู้ที่จดแจ้งทั้งหมด.