กฟภ.บุรีรัมย์ลุยจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

กฟภ.บุรีรัมย์ เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน รวมทั้งเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองบุรีรัมย์ ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งโมโตจีพี2019 ระหว่าง 4-6 ต.ค.นี้

           บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 ที่บริเวณถนนจิระ หน้าหน้าทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายมานะ เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ         โดยความร่วมมือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมต่างๆ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความมั่นคงของเสาไฟฟ้า รวมถึงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีระดับต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด รวมถึงสายสื่อสารที่หมดสภาพ เพื่อเป็นการลดอันตราย และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และหน่วยงานผู้ประกอบการสายสื่อสารด้วย        นายสนั่น ธรรมนิยม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าปัจจุบันพบว่าการพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.มีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมเรื่อยมาเป็นระยะเวลานาน โดยทาง กฟภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสายบนเสามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดิน แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง จึงสามารถนำสายลงใต้ดินได้เพียงพื้นที่สำคัญบางส่วนเท่านั้น        ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ในปี 2562 กฟภ.จึงได้จัดทำแผนปฎิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. โดยนำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟภ. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว        ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่าการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยที่ผ่านมา สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร จึงได้ขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ประกอบการ เจ้าของสายสื่อสารและเคเบิ้ลทีวีเข้าร่วมดำเนินการ ต่อจากนั้นจะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. โดยครั้งนี้จะได้ดำเนินการตลอดทั้งสายถนนจิระ ตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไปจนถึงบริเวณโรงแรมเทพนคร รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และจะดำเนินการในถนนสายต่างๆให้ครบทั่วทั้งเขตตัวเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ จ.บุรีรัมย์ ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานต่างๆระดับประเทศ เช่น การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2019 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 ต.ค.นี้ด้วย