เริ่มแล้ว!ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษประเพณีสำคัญของคนไทยเชื้อสายเขมร

ชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่บ้านสะเดา ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ต่างเริ่มนำเครื่องเซ่นไหว้ มาทำการเซ่นไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่ออุทิศส่วนกุศลในประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งถือเป็นพิธีสารทเดือน 10 ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ได้ยึดถือปฎิบัติสืบต่อกันมาแล้ว หลายชั่วอายุคน

           บุรีรัมย์ไทม์ / โดยตั้งแต่ในช่วงเช้าของวันนี้ (27 ก.ย.62) ชาวบ้านสะเดา หมู่ที่ 12 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นชาวไทยเชื้อสายเขมร ต่างนำอาหาร คาวหวาน ทั้งหัวหมูต้ม ไก่ต้ม ปลาย่าง เหล้า เบียร์ น้ำอัดลม น้ำเปล่า  เสื้อผ้า ขนมกระยาสารท ขนมกันเตรือม ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้าน ข้าวต้มหางยาว และขนมพื้นบ้านต่างๆ รวมถึงข้าวของเครื่องใช้อื่นๆอีก ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องเซ่นไหว้ ที่ใช้สำหรับการประกอบพิธีแซนโฎนตา        ซึ่งชาวบ้านได้นำมาเซ่นไหว้ ศาลตาปู่ประจำหมู่บ้าน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ก่อนที่จะแยกย้ายกันนำไปรวมตัวกันที่บ้านของ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้ที่มีความอาวุโสสุดในบ้าน หรือบ้านของผู้ที่อาวุโสสุดของตระกูลนั้นๆ เพื่อประกอบพิธีเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษ ในพิธีแซนโฎนตา ซึ่งเป็นพิธีสารทเดือน 10 ของชาวไทยเชื้อสายเขมร เพื่อบูชาบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย หรือบุพการีผู้ล่วงลับ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ไว้ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับชาวไทยเชื้อสายเขมร          ทั้งนี้ประเพณีแซนโฎนตานี้ ถือเป็นประเพณีเฉพาะถิ่นของคนไทยเชื้อสายเขมร ในแถบ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ รวมถึงในบางจังหวัดแถบภาคตะวันออก ที่มีคนไทยเชื้อสายเขมรอาศัยอยู่ โดยใน 1 ปี จะมีจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีพื้นบ้านโบราณดั้งเดิม ของชาวไทยเชื้อสายเขมรให้คงอยู่ไว้

      ทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งเป็นประเพณีวันรวมญาติ วันระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ เพื่อให้ลูกหลานได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ และบรรพชนผู้ล่วงลับ ตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งในอดีตและปัจจุบัน       นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้(27 ก.ย.62) ชาวบ้านในเขต ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายเขมร หลังได้มีการทำพิธีเซ่นไหว้ที่บ้านเสร็จแล้ว จะทำการจัดอาหาร คาว หวาน และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ คล้ายกับที่จัดไหว้ที่ศาลตาปู่ประจำหมู่บ้าน และที่บ้านของตนเอง จัดใส่กระเชอ เพื่อนำไปร่วมพิธีในขบวนแห่ เพื่อนำไปประกอบพิธีร่วมกันที่วัดพลับพลา ในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562       ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง(พระอารามหลวง) อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอพลับพลาชัย วัดพลับพลา และ อ.พลับพลาชัย ได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ” ประจำปี 2562 ขึ้นที่วัดพลับพลา ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์