ผู้ว่าฯบุรีรัมย์นำพสกนิกรทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร. 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำพสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร      บุรีรัมย์ไทม์ /  เมื่อวันที่ 13 ต.ค.62 ที่บริเวณโดมเอนกประสงค์ 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ถนนรมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนจิตอาสา และพสกนิการชาว จ.บุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า กว่า 1,000 คน         โดยหัวหน้าส่วนราชการสวมเครื่องแบบปกติขาว และประชาชนพร้อมใจแต่งกายสีโทนเหลือง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา      โดยกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ให้ศีล และสวดพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโทนา กรวดน้ำรับพร จากนั้นพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 89 รูป ออกรับบิณฑบาตร         พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงครองราชสมบัติตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงปกครองราษฎรไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยงดงาม เปี่ยมด้วยพระเมตตา ภายใต้พระปฐมพระบรมราชโองการ ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”       ด้วย พระปฐมบรมราชโองการ ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 รวมกับ พระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะได้พบเห็น เรียนรู้ จาก พสกนิกรบนแผ่นดินไทย เป็นเหตุให้ พระมหากษัตริย์ของคนไทยพระองค์นี้ ต้องเสด็จฯ ไปทั่วทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทย ประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โดยเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนชาว จ.บุรีรัมย์ ถึง 4 ครั้งด้วยกัน คือ ครั้งแรกเสด็จฯ เมื่อปี พ.ศ.2493 ครั้งที่ 2 เสด็จฯ ปี พ.ศ.2514 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2522 และครั้งที่ 4 พ.ศ.2524