บุรีรัมย์ตักบาตรพระสงฆ์99รูปเดินลงจากยอดเขาเนื่องในวันออกพรรษาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

พุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์กว่า 2,000 คน ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะพระสงฆ์ 99 รูป เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดง ตามบันไดนาค 297 ขั้น เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

           บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 14 ต.ค.62 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงนักท่องเที่ยวกว่า 2,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 99 รูป ที่เดินลงมาจากยอดภูเขาไฟกระโดง ตามบันไดนาคราช จำนวน 297 ขั้น         เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่รอใส่บาตร อยู่บริเวณลานด้านหน้าวัดพระพุทธบาทเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2562 ทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย       โดยพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ที่มาทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ นี้ต่างนำข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวทิพย์มธุปายาส ที่ผ่านพิธีการกวนข้าวทิพย์ในวันออกพรรษา มารอใส่บาตรอยู่ด้านล่าง ซึ่งในปีนี้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตร ในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ส่วนใหญ่จะมากันเป็นครอบครัว มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ทำบุญออกพรรษาที่จัดสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน         อีกทั้งการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา          สำหรับวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวคือในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั้น พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั่น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง 3 โลก