ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562

ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจ คณะแม่บ้าน และ กต.ตร. ประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองตำรวจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

         บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 ที่หอประชุมชัยจินดา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง องเมือง จ.บุรีรัมย์ พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจ และ คณะ กต.ตร. จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562       โดยกิจกรรมในงานได้มีการประกอบพิธีสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พิธีอ่านคำกล่าวผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันตำรวจ พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ      พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานีตำรวจ และชุมชนมวลชนดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ ที่มีผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ จำนวน 517 ทุน รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท     ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2405 โดยมีชื่อเรียกว่ากองโปลิศ ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างเรื่อยมา กระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม 2458 มีการประกาศรวมกรมพลตระเวนกับตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจ       ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธีวันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492       กระทั่งเมื่อปี 2560 พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทย ให้เป็นวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนพระองค์.