สสจ.บุรีรัมย์รุกคืบแหล่งผลิตกัญชาทางการแพทย์เพิ่มอีก7แห่งพร้อมเปิดคลินิกกัญชาครบทุกอำเภอ

สสจ.บุรีรัมย์ ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลและวิสาหกิจชุมชนอีก 7 แห่ง เพื่อดำเนินการปลูกกัญชาส่งให้โรงพยาบาลคูเมือง นำไปผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ พร้อมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลทุกแห่งครบทั้ง ๒๓ อำเภอของบุรีรัมย์

       บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลคูเมือง กับโรงพยาบาลและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 7 แห่ง เพื่อดำเนินการความร่วมมือกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อดำเนินการปลูกสมุนไพรกัญชาส่งต่อให้กับโรงพยาบาลคูเมือง นำไปใช้ในการผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์      ประกอบด้วยโรงพยาบาลนางรอง   กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า อ.เมืองบุรีรัมย์ ,โรงพยาบาลโนนดินแดง กับวิสาหกิจชุมชนไร่เพื่อนคุณ อ.ประโคนชัย ,โรงพยาบาลละหานทราย กับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพละหานทราย อ.ละหานทราย ,โรงพยาบาลสตึก กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเสราะตึก  อ.สตึก ,โรงพยาบาลพุทไธสง กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพุทไธสง อ.พุทไธสง, โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า อ.เมืองบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลบ้านกรวด กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานไร่กิ่งทอง อ.บ้านกรวด       พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบป้ายคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลในสังกัดครบทั้ง ๒๓ อำเภอ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นบุรีรัมย์โมเดล” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูก และการวิจัย เพื่อสกัดน้ำมันกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์จาก นายแพทย์ กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมืองด้วย       ด้านนายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือนี้ เพื่อเป็นการต่อยอด ส่งเสริม พัฒนาวัตถุดิบ และพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ใน จ.บุรีรัมย์ โดยคาดหวังให้ จ.บุรีรัมย์ เป็นผู้นำด้านการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ จากเดิมที่มีเพียงโรงพยาบาลคูเมือง ที่ได้รับอนุญาตร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน อ.คูเมือง เท่านั้น      แต่ความต้องการใช้สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดเพียงพอต่อความต้องการใช้ สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน จ.บุรีรัมย์ และเพื่อให้การดำเนินการด้านการบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่เดิมมีคลินิกเพียง 2 แห่งคือ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กับโรงพยาบาลคูเมือง จึงได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการด้านคลินิกกัญชาทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลอำเภอครบทุกแห่งทั้ง 23 อำเภอของ จ.บุรีรัมย์ด้วย เพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง และเกิดประสิทธิภาพ     รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามกัญชา ยังคงถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่คลายล็อกให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย นำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อรักษา ควบคุมอาการของโรค และภาวะของโรคที่การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานยังไม่ได้ผลเท่านั้น โดยยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ประชาชน หรือบุคคลทั่วไปปลูก หรือมีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ และการสันทนาการได้.