นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวิถีชีวิตพื้นบ้านชุมชนสนวนนอก

นายกรัฐมนตรี นำครม. เยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรม บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ พร้อมเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม ให้คงอยู่ไว้

บุรีรัมย์ / เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 พ.ค.61 ที่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมบ้านสนวนนอก ต.สนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Homestay บ้านสนวนนอก ซึ่งหมู่บ้านชุมชนโบราณ ที่ดำรงชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบวิถี ของชาวชุมชนไทยเชื้อสายเขมร ที่ได้มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมและโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงของ จ.บุรีรัมย์


โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย สักการะศาลหลวงปู่อุดม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ จากนั้นโดยสารรถอีแต๊ก เพื่อเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน คือ ฐานบ้านนก ของนายอุทัย กุมรัมย์ ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนำเอามะพร้าวแก่ มาประยุกต์ดัดแปลงเป็นนก แมงมุม ปู เป็นของตกแต่งบ้านและของที่ระลึก ,ฐานจักสานของนายมาก ชะจีฟ้า ปราชญ์ชาวบ้านที่ทำเครื่องจักสาน อาทิ บุ้งกี๋ สุ่ม ข้อง และฐานทำกระดิ่ง ของนายพนม กล้าหาญ เจ้าของผลงานกระดิ่งโบราณที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา

พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าไหม โดยนายกรัฐมนตรี ได้นุ่งโสร่งและทดลองสาวไหม ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านคอยให้คำแนะนำและชิมดักแด้ อาหารพื้นบ้านของชาวอีสาน ต่อด้วยเยี่ยมชมบ้านโบราณ ตลาดเซราะสนูลกราว ตลาดโบราณที่ชาวบ้าน ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารพื้นบ้านมาวางจำหน่าย และยังได้แวะชิม ขนมตดหมา หรือที่เรียกว่า  “เวือร-พอม” ขนมท้องถิ่นของชาวบุรีรัมย์ ต่อด้วยการเยี่ยมชมโฮมสเตย์ที่พัก ให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นบ้านของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางต่อมายังลานวัฒนธรรม เพื่อร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้าน ได้ผูกข้อไม้ข้อมือสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นายกรัฐมนตรี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น พร้อมร่วมรำตร๊ด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแสดงของภาคอีสานใต้

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้ ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อน แต่เมื่อมาได้พบรอยยิ้มของทุกคนที่นี่รู้สึกมีความสุขมาก พร้อมทั้งชื่นชมบ้านสนวนนอกว่า คือความภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมย์ โดยมีอารยธรรมที่สวยงามและมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นงาน Handmade ซึ่งมีความละเอียดอ่อน และจะทำอย่างไรที่จะสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้

“ขอชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันในการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนบ้านสนวนนอก ให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนที่สมบูรณ์แบบ  และอยากให้ลูกหลานคนรุ่นหลัง ร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่น ความเป็นบ้านสนวนนอกโบราณไว้ตลอดไป และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ให้มาจับจ่ายซื้ออาหารพื้นบ้านที่ตลาดโบราณ และสัมผัสวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของบ้านสนวนนอก”นายกรัฐมนตรี กล่าว

ทั้งนี้บ้านสนวนนอก เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีเพียง 150 ครัวเรือน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดวิถีชีวิตดั้งเดิม จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน” จากกระทรวงมหาดไทย และยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยได้มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก ให้เป็นตลาดท่องเที่ยวประชารัฐวิถีไทย ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยว ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม ที่เป็นอาชีพหลักของชุมชนอีกด้วย