ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ซับน้ำตาผู้ประสบวาตภัย

พ่อเมืองบุรีรัมย์ นำส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคแก่ราษฎร ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุพัดถล่ม บ้านเรือนพังเสียหายกว่า 30 หลังคาเรือน

บุรีรัมย์ไทม์ / นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พันเอก จะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่บ้านโนนรัง หมู่ที่ 15 และบ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 8 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน รวม 32 หลังคาเรือน

ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบ จากฝนตกและมีลมพายุในช่วงบ่ายวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมาในเบื้องต้นมีจำนวน 3 อำเภอ 9 ตำบล 26 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 205 ครอบครัว ประกอบด้วย อ.เมือง อ.กระสัง และ อ.พุทไธสง ซึ่งทางจังหวัดฯได้มอบหมายให้ อบต.-เทศบาลในแต่ละพื้นที่ ออกสำรวจความเสียหาย พร้อมรายงานข้อมูลพื้นที่ประสบภัย ส่งมายังจังหวัดฯ เพื่อที่จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบขั้นตอนต่อไป ทั้งจะได้ประสานหน่วยทหารในพื้นที่ เข้ามาช่วยทำการเคลื่อนย้ายเศษวัสดุที่กีดขวาง และช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้ฟรีด้วย.

Cr..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์