พาณิชย์บุรีรัมย์มอบเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์บุรีรัมย์ มอบเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ให้ร้านค้าปลีกอีก 320 ร้าน เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สนองความต้องการของประชาชน ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้ร้านค้าในชุมชน

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการมอบเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ตามโครงการธงฟ้าประชารัฐ ในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ให้แก่ร้านค้าปลีกรอบที่ 2 เพิ่มอีกจำนวน 320 ร้านค้า

เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำไปซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้อย่างทั่วถึง เพียงพอต่อจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีก โดยได้มีการอบรมสาธิตการใช้งาน การชี้แจงหลักเกณฑ์การโอนเงิน และชี้แจงแนวทางปฏิบัติของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตามประกาศของกรมการค้าภายใน แก่ร้านค้าปลีกที่มารับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ด้วย

ทั้งนี้ จ.บุรีรัมย์ มีร้านค้าปลีกที่แสดงความจำนง เข้าร่วมโครงการจำนวน 818 ร้านค้า สามารถติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(EDC) และพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 387 ร้านค้า และในรอบที่ 2 ได้มีการมอบอีกจำนวน 320 ร้านค้า รวมเป็น 707 ร้าน ซึ่งจะทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนผู้มีรายได้น้อย มีทางเลือกในการซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม กระจายครอบคลุมพื้นที่ต่างๆมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านค้าชุมชนขนาดเล็ก รวมถึงร้านโชว์ห่วย มีโอกาสจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น

Cr..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์