กฟภ.เปิดอาคารสำนักงานสาขา อ.หนองกี่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดอาคารสำนักงาน กฟภ.สาขา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ แห่งใหม่ เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการลูกค้าได้ทั่วถึง เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ริมถนนสาย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ – อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ เพื่อขยายงานการให้บริการแก่หน่วยงาน ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งการรับชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า บริการขอใช้ไฟฟ้าแบบ one touch service การรับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง เหตุฉุกเฉินในระบบไฟฟ้าที่เปิดให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงให้ได้รับความสะดวกสบาย และมีความพึงพอใจในบริการของ กฟภ. โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟภ.เขต3 พนักงาน ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอหนองกี่ ร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับอาคารสำนักงาน กฟภ.สาขาอำเภอหนองกี่ เดิมเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.หนองกี่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 ซึ่งอาคารสำนักงานแห่งเดิม เป็นโรงจักรเก่า มีพื้นที่ขนาดเล็กไม่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน และไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นายเสริมสกุล ระบุว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้อนุมัติงบประมาณกว่า 16 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟภ.สาขาอำเภอหนองกี่แห่งใหม่ เป็นอาคารสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยเพียบพร้อมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ สามารถรองรับการให้บริการลูกค้า ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่ง กฟภ.สาขาออำเภอหนองกี่ มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งในพื้นที่ อ.หนองกี่ และบางส่วน อ.โนนสุวรรณ ครอบคลุม 13 ตำบล 137 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ให้บริการ 486.24 ตารางกิโลเมตร มีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 21,751 ราย

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบุด้วยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความมุ่งมั่น การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ ต่องานบริการลูกค้าในทุกระบบด้วยความสะดวก รวดเร็ว มุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุกโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในขณะเดียวกันก็มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาพัฒนาบริการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ด้วยแอปพลิเคชั่น PEA Smart Plus เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถเข้าถึงบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และตรวจสอบข้อมูลต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนด้วยตนเอง

จึงขอเชิญชวนประชาชน โหลดแอปพลิเคชั่น PEA Smart Plus ใช้งานเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร และใช้บริการต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน เป็นทางเลือกใช้บริการโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง.