AISจับมือหมอผุดแอปฯอสม.ออนไลน์ลุยป้องกันโรคเชิงรุก

“เอไอเอส”จับมือกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ผุด“แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร กระจายข่าวสารข้อมูลต่างๆ ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข กับชุมชนและประชาชน ได้รับรู้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเข้าป้องกัน ควบคุมโรคระบาด และเข้ารักษาพยาบาลผู้ป่วย ได้ทันท่วงที ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย

บุรีรัมย์ / ที่ห้องประชุมชั้น ๖ โรงแรมครอสทู ไวบ์ ( X2 VIBE BURIRAM HOTEL) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางนิภา สุทธิพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  นายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส พร้อมคณะผู้บริหาร AIS และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบรางวัลเพื่อเป็นการชื่นชม และแสดงความยินดี กับ เครือข่าย อสม. ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ของหน่วยบริการสุขภาพ รวมทั้ง อสม.ถึงแม้จะอยู่ในจังหวัด และพื้นที่ห่างไกล ก็สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการทำงานสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

 

นายอุดมศักดิ์ ระบุว่าที่ผ่านมาได้มีการมอบรางวัล ให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงาน ด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล และอสม. ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน ๘๖ แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ๑๐ รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด ๓๗ รางวัล รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่อสม. ๔.๐ จำนวน ๓๙รางวัล  รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

นายอุดมศักดิ์ ระบุอีกว่า การจัดโครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ AIS ต้องการเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต คนไทยด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อระบบสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืน โดยทาง เอไอเอสยังคงมุ่งมั่น และให้สัญญาในการเดินหน้า สร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม และบริการใหม่ๆ เข้าไปยกระดับงานสาธารณสุข และทุกภาคส่วนของประเทศต่อไป

นายอุดมศักดิ์ ระบุด้วยว่า ช่วงนี้มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลของเครือข่ายผู้ใช้แอพพลิเคชั่น “อสม.ออนไลน์” นี้สามารถทำให้เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบข้อมูล ผู้ป่วย และข้อมูลโรคระบาด เป็นข้อมูลตามจริง ทำให้เจ้าหน้าที่ เครือข่ายสาธารณสุขเข้าถึงผู้ป่วย และเข้าป้องกันการระบาดได้รวดเร็ว ซึ่งคาดว่าแอพพลิเคชั่นนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ได้อย่างมาก ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในอนาคต

ด้านนายอวิรุจน์ มีกำปัง นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลอำเภอกระสัง ผู้ใช้แอปฯอสม.ออนไลน์ ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ บอกว่า ปกติต้องเวียนส่งหนังสือ ไปตามหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ว่ามีการแพร่ระบาดของโรค กว่าหนังสือจะถึงก็ล่าช้า จึงได้หันมาลองใช้แอพพลิเคชั่นตัวนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุข สามารถแจ้งข่าวไปยังชาวบ้าน และเครือข่าย อสม. ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทราบข้อมูลอาการโรค ของผู้ป่วยเป็นข้อมูลจริง สามารถทำการเข้าหาผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่ตามชนบทได้รวดเร็วขึ้น และทำการเข้าป้องกันควบคุมการระบาดของโรคได้ทันท่วงที

“ในส่วนนี้อยากขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการทำ แอปฯนี้ขึ้นมา เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายอีก และเป็นผลดีต่อประชาชนอีกด้วย ที่ผ่านมาทางเครือข่ายในอำเภอกระสัง ก็ได้ใช้แอปฯนี้ในการแจ้งข่าวสารให้ผู้นำท้องถิ่น และชุมชน ได้ทราบถึงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งกำลังระบาดอย่างมากในช่วงนี้ ทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลรวดเร็ว รู้วิธีการป้องกัน การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเบื้องต้น เพื่อยับยั้งการระบาดของโรค ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปทำการช่วยเหลือ” นายอวิรุจน์ กล่าว.

Ingersoll, an expert on fresh teacher recruitment and retention.