ภ.จว.บุรีรัมย์ ฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ

0
506

ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดการฝึกยุทธวิธี เพื่อทบทวนความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ป้องกันปราบปรามและปกป้องชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวตำรวจและประชาชน

001บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 2 เม.ย.60  ที่ลานฝึกหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานตรวจการฝึกตามโครงการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ประจำปี 2560 ตำรวจภูธรภาค 3 ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ด้านยุทธวิธีตำรวจ ตามแบบของตำรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะมีจิตวิญญาณ ที่จะจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง

002ทั้งนี้การประกวดการฝึกยุทธวิธีในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับสถานีตำรวจภูธรที่มีผู้กำกับเป็นหัวหน้าสถานี ,สถานีตำรวจภูธรที่มี สารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี และระดับสารวัตร เป็นหัวหน้าสถานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนของสถานีตำรวจภูธรในระดับต่างๆของ ภ.จว.บุรีรัมย์ เข้าประกวดแข่งขันฝึกยุทธิวิธีในระดับ ตำรวจภูธรภาค 3 ต่อไป โดยการฝึกยุทธวิธีครั้งนี้ประกอบด้วย ท่าบุคลมือเปล่า ท่าบุคคลประกอบอาวุธ การฝึกยุทธวิธีตำรวจ ปิดล้อม จู่โจม ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ สถานที่ รวมถึงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดแบบครบวงจร และยุทธวิธีของชุดปฏิบัติการ

004พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่าการฝึกทบทวนครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ข้าราชการตำรวจ ได้มีความพร้อม ทั้งด้านทักษะ ฝีมือ ร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดี ในการปกป้องชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ และโจรผู้ร้ายแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีความพร้อม ทั้งความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และยุทธวิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยทั้งตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน และประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฎิบัติหน้าที่ ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความอุ่นใจแก่ประชาชนด้วย.

003

Comments

comments