บุรีรัมย์ประกาศพื้นที่โรคระบาดพิษสุนัขบ้าทั้งจังหวัด

0
310

จ.บุรีรัมย์ เผยตั้งแต่ปี 51 ที่ผ่านมาพบ“โรคพิษสุนัขบ้า-มาลาเรีย” ระบาดหนัก ขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ โชคดียังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในคน ขณะปศุสัตว์ฯ ประกาศให้ทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนโรคมาลาเรียแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยดื้อยาในพื้นที่ แต่ยังมีความเสี่ยงเกิดโรค ด้านหน่วยงานสาธารณสุข ปศุสัตว์ อบต-เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมล้อมคอกป้องกัน เฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด เน้นเป็นพิเศษพื้นที่แนวชายแดน

001

***บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 10 มี.ค.60 ที่ห้องประชุมโรงแรมสกายวิว ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และโรคมาลาเรีย ภายใต้ระบบสุขภาพหนึ่งเดียว จังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram ‘s One Health) “สิ่งแวดล้อมสะอาด สัตว์ปลอดโรค คนบุรีรัมย์ปลอดภัย” ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันเฝ้าระวัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเข้าถึงงานบริการด้านการตรวจรักษา ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบสุขภาพหนึ่งเดียว จังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram ‘s One Health) โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์ อบต.-เทศบาล กว่า 300 คนเข้าร่วม

002
***พร้อมกันนี้ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ยังได้เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ และประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
นายวิทิต สฤษฏีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่าโรคพิษสุนัขบ้าและโรคมาลาเรีย ยังคงเป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งในส่วนของ จ.บุรีรัมย์ พบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากมีสภาพแวดล้อม การเคลื่อนย้ายของประชากร และวิถีชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ จึงทำให้มีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของ จ.บุรีรัมย์

003
***ทั้งนี้จากข้อมูลตั้งแต่ ปี 2551 เป็นต้นมาถึงแม้ว่าจะไม่มีรายงานดารเสียชีวิตโดยโรคพิษสุนัขบ้าในคน แต่กลับพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงหลายชนิด ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากความไม่ครอบคลุมในการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงที่ขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ ส่วนโรคมาลาเรียนั้น แม้ในพื้นที่จะยังไม่มีรายงานผู้ป่วยก็ตาม แต่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง รวมถึงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
***ด้านนายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าตอนนี้ได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 23 อำเภอของ จ.บุรีรัมย์ เป็นพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้เตรียมประสานความร่วมมือไปยัง หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการร่วมกันในการออกให้บริการฉีดวัคซีน ให้กับสุนัข และแมว ทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงของประชาชน และจรจัดที่อาศัยอยู่ ตามวัด โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว หรือสวนสาธารณะให้ครอบคลุมครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุขนัขบ้า โดยให้ทางปศุสัตว์อำเภอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ จากจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพราะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน จากหน่วยงานต้นสังกัดไม่เพียงพอกับการดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดได้
*** “ขอให้ผู้เลี้ยงสุนัข และแมว ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน ให้นำมารับการฉีดวัคซีน ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอได้ทุกแห่ง หรือนำไปรับบริการตามจุดที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และ อบต.-เทศบาล ออกหน่วยให้บริการ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อน และง่ายต่อการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า”ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว.

Comments

comments